AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS

Järjestämme lukuvuonna 2018 - 2019 avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

Yhden perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa.

Aloitus syyskuussa 2018

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opiskelijaksi 31.8.2018 mennessä (tästä linkistä).

HUOM: Kasvatustieteen ryhmään mahtuu vielä ja voi tulla mukaan. Aloitusinfo on torstaina 13.9. klo 18.00. Ilmoittaudu mukaan, niin saat lisätietoa: (tästä linkistä).

AVOIMEN YLIOPISTON LUKUVUODEN 2018-2019 OPETUSTARJONTA KAUHAJOELLA:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto (lisätieto linkissä)

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto (lisätieto linkissä)

Yleinen teologia 25 op, Itä-Suomen yliopisto (lisätieto linkissä)

* Liikuntälääketieteen perusopinnot 25 op, Itä-Suomen yliopisto (lisätieto alla) 
​​​​​Sisältö: Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa, tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa, osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa, osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia, tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan sekä osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset. 

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina: 
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op; verkkotentti 26.9.-3.10. tai 5.-12.12.18
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op; verkko-opinnot 3.9. - 28.10.18
Liikunta ja sairaudet 4 op; verkko-opinnot 15.10.18 - 13.1.19.
Liikunnan turvallisuus 4 op; verkko-opinnot 25.2. - 14.4.19.
Ravitsemus ja Liikunta 4 op; verkko-opinnot 17.9. - 12.11.18 tai 3.1. - 4.3.19.
Terveyskunto terveyden edistäjänä 6 op; verkko-opinnot 1.4. - 2.6.19.
Kohderyhmä: Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. 
Opiskelu: Verkko- ja monimuoto-opinnot. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat.

 

Lukukauden 2018-2019 tenttipäivät (Jyväskylän avoin yliopisto) löytyvät TÄÄLTÄ.

Tentit pidetään Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä Kauhajoen evankelisen opiston päärakennuksessa, osoitteessa Järvikyläntie 92. Kauhajoen evankelisella opistolla järjestettäviin opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin 14 päivää ennen tenttiä akatemia(at)keo.fi tai p. 0400-536 916.

Tentinvalvonta järjestetään myös ulkopuolisille tenttijöille mikäli on muitakin tulijoita, tällöin tentinvalvontamaksu on 30 €. 

Lisätietoja opinnoista:
Koulutussihteeri
p.  0400-536 916
akatemia(at)keo.fi
www.avoinyliopisto.fi