AVOIMEN YLIOPISTON OPETUS

Päivitys juuri nyt käynnissä

Järjestämme lukuvuonna 2019 - 2020 avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. 

Yhden perusopintokokonaisuuden hinta on 380 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa.

Aloitus syyskuussa 2019

Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opiskelijaksi 31.8.2019 mennessä (tästä linkistä).

AVOIMEN YLIOPISTON LUKUVUODEN 2019-2020 OPETUSTARJONTA KAUHAJOEN OPISTOLLA:

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto 

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopisto 

Yleinen teologia 25 op, Itä-Suomen yliopisto 

* Lääketieteen perusopinnot 25 op, Itä-Suomen yliopisto 

* Terveystieteen perusopinnot (ent. liikuntalääketiede) 25 op, Itä-Suomen yliopisto 
​​​​​Terveysliikunnan (ent. Liikuntalääketieteen) opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina: 

  • Elimistön rakenne ja toiminta (4 op), syksy 2019 ja kevät 2020
  • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op), 2.9-27.10.2019
  • Liikunta ja sairaudet (4 op), 28.10.-31.12.2019 
  • Ravitsemus ja liikunta (4 op), 2.1.-2.3.2020
  • Liikunnan turvallisuus (4 op), 24.2.-12.4.2020
  • Terveyskunto terveyden edistäjänä (5 op), 6.4.-6.6.2019

Kohderyhmä: Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perusopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Lukukauden 2019-2020 tenttipäivät (Jyväskylän avoin yliopisto) löytyvät TÄÄLTÄ.

Tentit pidetään Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä Kauhajoen opiston päärakennuksessa, osoitteessa Järvikyläntie 92. Kauhajoen opistolla järjestettäviin opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin opiston koulutussihteerille 14 päivää ennen tenttiä akatemia(at)keo.fi tai p. 0400-536 916.

Tentinvalvonta järjestetään myös ulkopuolisille tenttijöille mikäli on muitakin tulijoita, tällöin tentinvalvontamaksu on 30 €. 

Lisätietoja opinnoista:
Koulutussihteeri
p.  0400-536 916
akatemia(at)keo.fi
www.avoinyliopisto.fi