Markkinoinnin sivuaineopinnot 30 op

Kuvaus: Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Opinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
* Markkinoinnin perusteet 6 op (jos ei ole suoritettu kauppatieteiden perusopintoihin)
* Markkinoinnin johtaminen 6 op
International Business Management 6 op
* Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
* Markkinointi- ja yhteisöviestintä 6 op
* Sales and buyer behavior in retailing 6 op
* Vastuullinen markkinointi 6 op
* Service Orientation 6 op

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille markkinoinnista ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille.

Suoritustapa: Itsenäinen verkko-opiskelu tuettuna Kauhajoen opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat. Tuutoroinnista vastaa Kauhajoen opiston opettaja.

Hinta: Opintokokonaisuuden hinta on 400 euroa ja se laskutetaan kolmessä erässä opintojen kuluessa. Opiston omat opiskelijat saavat alennusta opintomaksuista. Yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 31.8. mennessä (tästä linkistä) Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen viimeistään kahta viikkoa ennen ko. kurssin alkamista. Ilmoittaudu yksittäiselle opintojaksolle seuraavasti; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muuta tärkeää asiaa” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Lisätiedot: koulutussuunnittelija, akatemia(at)keo.fi, 0400-53 6916